BAP Koordinasyon Birimine Sunulacak Projelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Üniversitemizin Değerli Akademik Personeli;

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine sunacağınız projelerde aşağıda belirtilen hususların gözden geçirilerek sunulması durumunda hem zaman kaybını önlemiş hem de iş yükünü asgari düzeye indirmiş oluruz.

1) Bapsis sistemine proje başvurusu yapmadan önce muhakkak AVESİS bilgilerinizi tam olarak doldurmanız, eksiğiniz varsa güncellemeniz gerekmektedir. Eğer AVESİS bilgileriniz girilmemişse proje başvurunuz iade edilecektir.

2) Bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan(Mal, Malzeme, Hizmet alımı) vb. malzemelere ait projeye eklenecek “Proforma” Faturaların proje malzeme listesinde talep edilen malzemelerle uyumlu olması esastır. Ayrıca, proforma fatura ile proje bütçesindeki tutarların aynı olması gerekmektedir.

3) Tedarikçi özel kuruluşlardan alınacak Proforma Faturalar “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” adına hazırlanarak ilgili firmanın kaşesi, tarih ve imzası olmalıdır. İnternet sitelerinden alınan fiyat teklifleri geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, alınacak faturalarda “Proforma Fatura” ibaresinin olmasına dikkat ediniz.

4) Resmi Kurum ve Kuruluşların internet sayfalarından alınacak Proforma Fatura ve benzeri belgelerde kaşe-imza aranmayacaktır.

5) Proje kapsamında hazırlanan Teknik Şartnamelerde marka-model-kod-kesin ölçüler kullanılmamalıdır.

6) Etik Kurul Belgesi gerekli olan projelerde belgenin 12 aydan eski tarihli olmaması gerekmektedir.

7) Kırtasiye giderlerinin KDV dahil 750 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.

8) Lisansüstü Tez Projelerinde yalnızca normal eğitim öğretim süresi (Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Diğerleri için 8 yarıyıl) içerisinde başvurulan tez çalışmaları için destek sağlanır. Normal süreler dışında başvurulan tez çalışmaları destek kapsamı dışındadır.

9) Lisansüstü Tez Projeleri başvurusu, tez konusunun ilgili enstitü veya birimlerin yetkili organları tarafından kabul edilmesinden sonra gerçekleştirilebilir.

10) Lisansüstü Tez Projelerinde yalnızca tez öğrencisi ve varsa ikinci danışman araştırmacı olarak yazılabilir.

11) Proje kapsamında kitap satın alınması talebiniz var ise, Üniversitemiz merkez kütüphanesinden ilgili kitapların alımına ihtiyaç duyulduğuna dair onaylı bir yazı alınız ve pdf formatında Bapsis sistemine aktarınız.

Saygılarımızla,
BAP Koordinatörlüğü.