Yürüyen Projeler Kapsamında Yapılacak Talep ve Raporlar

Değerli Araştırmacılar;

Yürüyen projeler kapsamında yapacağınız talep işlemlerini (ek bütçe, harcama kaleminde değişiklik, ek süre, proje başlığında değişiklik vb) sistem üzerinden yapmanız ve talep menüsünden hangi talebi seçmişseniz o menüyle ilgili talepte bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca, yapacağınız taleplerde gerekçenin açıklanması ve taleple ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Örneğin, harcama kaleminde değişiklik talebinde neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu açıklanmalı ve alınacak yeni mal veya hizmet için proforma fatura ve teknik şartname sisteme yüklenmelidir.

Yürüyen projelerde verilecek ara raporların ve bitmiş projelerde verilecek sonuç raporlarının sistemdeki “Gerekli Belgeler” menüsünde bulunan rapor formatına uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Aksi taktirde, başvurularınız proje ofisi tarafından formata uygun hazırlanması için tarafınıza iade edilecektir.

Ayrıca, yapacağınız talep ve verilecek raporlarda da AVESİS sisteminde bilgilerinizin girilip girilmediğine bakılacaktır. Bu nedenle, talep ve rapor başvurularınızdan önce AVESİS bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,
BAP Koordinatörlüğü.