KONGRE/SEMPOZYUM KATILIM DESTEĞİ İSTENEN PROJELER HAKKINDA

Değerli Araştırmacılar,

BAP Yönergemizin 21. maddesinde “…projeden elde edilen sonuçlarla üretilmiş ve sunulması kabul edilmiş bir bildirinin ulusal/uluslararası olarak düzenlenen bir kongre veya sempozyumda sunulması için gerekli olan seyahat ve katılım giderleri karşılanabilir” denilmektedir. Yönergemizin bu maddesinde koyu renkli ifadeden de anlaşılacağı üzere kongre/sempozyum desteği istenen BAP Birimi Projelerinde, sonuçların elde edilebilmesi için proje başvurusunun BAP birimindeki idari işlemlerde dikkate alınarak kongre veya sempozyum tarihinden en az 4 ay öncesinden yapılması gerekmektedir.   

Kongre/sempozyum desteği sağlanan projelerde bu desteğin kullanılması için Kongre/Sempozyum tarihinden en az 15 gün önce talep dilekçesinin ve ekinde katılım daveti ile birim Yönetim Kurulu Kararının BAP Birimine teslim edilmesi gereklidir.

Ayrıca, BAP tarafından desteklenen projelerden yapılan ve kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerde, çalışmanın İnönü Üniversitesi BAP Birimince desteklendiğine dair bir ibarenin olması da gereklidir.    

Sadece kongre veya sempozyum desteği istenen lisansüstü tez projeleri hariç diğer projelerde, sunulan bildiri haricinde proje sonuçlandıktan sonra en geç 2 yıl içinde indeksli dergilerde makale veya uluslararası kitap bölümü şeklinde bir yayın daha istenmektedir.   

Saygılarımızla,
BAP Koordinatörlüğü.