PROJELERLE İLGİLİ ALINAN KOMİSYON KARARLARI

Değerli Araştırmacılar;

BAP Komisyonu tarafından uygulama esaslarında aşağıda belirtilen değişiklik kararları alınmıştır:

- TÜBİTAK projesi tamamlamış araştırmacılara tanınan ek bir proje sunma hakkı yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak duyuru tarihinden önce işleme alınan bu tür projelerin değerlendirmesi tamamlanacaktır.

- Diğer Kurumlarca Fonlanmış Araştırmaları Destekleme (DKP) projelerinin uygulamasında değişikliğe gidilerek bu proje kapsamında sadece üniversitemizin katkıda bulunmak zorunda olduğu projelere (kalkınma bakanlığı, kalkınma ajansı, tarım bakanlığı vb) destek verilecektir. Dolayısıyla, TÜBİTAK projelerinde üniversitemizin katkıda bulunması zorunluluğu olmadığından bu tür projeler destek kapsamı dışına çıkarılmıştır. Ancak, duyuru tarihinden önce işleme alınan bu tür projelerin değerlendirmesi tamamlanacaktır.

- Uluslararası Araştırma İşbirliği (UAP) projelerinde ödenek sıkıntısı yaşandığından bu tür projelerin desteklenmesi durdurulmuştur.

Saygılarmızla,
BAP Koordinasyon Birimi
-