LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ İLE İLGİLİ KOMİSYON KARARI

Değerli Araştırmacılar;

YÖK'ün "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK"inin 9. maddesi 2. fıkrasında lisansüstü tez projeleri için "tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır" hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği yüksek lisans tezleri için 3 yıl, doktora ve eşdeğeri tezler için 6 yıl normal öğrenim süresi belirlenmiştir.
Bununla birlikte, projelerin değerlendirme süreci, onaylanma süreci ve satın alma süreçleri dikkate alındığında normal öğrenim süresinin bitimine 6 aydan az kalan lisansüstü tez projeleri artık BAP Birimi tarafından kabul edilmeyecektir.

Saygılarımızla,
BAP Koordinasyon Birimi