Lisansüstü Tez Projeleri İçin Transkript Yüklenmesi

Değerli Araştırmacılar;

Enstitülere bağlı olarak lisansüstü eğitim gören öğrenciler için başvurulacak Tez Projelerinde öğrencilerin ilgili enstitülerden alacakları transkriptler de sisteme yüklenmelidir.

Saygılarımızla,
BAP Koordinassyon Birimi