PROJE YÜRÜTÜCÜLÜKLERİ İLE İLGİLİ KOMİSYON KARARI

21.07.2020 tarihli BAP komisyon toplantısında "Web of Science h indexi 15 ve üzeri olan, son iki yılda İÜ BAP birimi tarafından desteklenen projeleri başarı ile tamamlayan veya proje takvimine uygun olarak devam eden (belgelemek kaydı ile) araştırmacıların eş zamanlı olarak, Normal Araştırma Projesi (NAP), Çok Disiplinli Araştırma Projesi (ÇAP), Öncelikli Alan Araştırma Projesi (ÖNAP), Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi (UAP), Diğer Kurumlarca Fonlanmış Araştırmaları Destekleme Projesi (DKP), Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi (LOK) türündeki projelerde, destek kotasının BAP komisyonunun uygun görmesi halinde iki katına çıkarılmasına, Lisansüstü Tez Projeleri, Üniversite Sanayi İşbirliği Projesi (ÜSİP) Hızlı Destek Projesi, Güdümlü Projeler ile Bilimsel Etkinlik Düzenleme Projeleri kapsamındaki görevlerin bu maddede tanımlanan görev alınabilecek proje sayılarına yönelik sınırlamaların dışında tutulmasına" karar verilmiştir.